22.2 – 28.2.           1.3 – 7.3.            8.3 – 14.3.                                                                        15.3 – 21.3.          22.3 – 28.3.          29.3 – 4.4.

Skautský pôst 2021

týždňov pôstu

predsavzatí

zamyslení

Ako bude skautský pôst prebiehať?

Začíname v pondelok 22.2.2021, ale pridať sa môžeš kedykoľvek. Nikdy nie je neskoro.

Každý týždeň sa bude niesť v duchu inej témy, ku ktorej pribudne nové zamyslenie a tri predsavzatia na daný týždeň. Z predsavzatí si vyber jedno na celý týždeň.

Ako prvé si prečítaj zamyslenie „O čom je pôsť?„.

V nedeľu (deň vopred) zverejníme zamyslenia a predsavzatia na nasledujúci týždeň.
Prečítaj si zamyslenie a vyber si predsavzatie na daný týždeň.

Záleží už len na Tebe, či budeš predsavzatia striedať po každom týždni (Lite verzia), alebo ich na seba nabaľovať až do konca pôstneho obdobia (BP verzia).

Ako sa ti darí v tvojich predsavzatiach si môžeš zapisovať do tabuľky, ktorú si môžeš stiahnuť a vytlačiť tu:

O čom je pôst?

Pôstne obdobie je čas, kedy sa postíme, to dá rozum, nie? Preto si na pôst dávame rôzne pôstne predsavzatia a sebazápory.

A teraz, nezľaknite sa ani sa neurazte, ale ak si to náhodou fakt myslíte (a ja dúfam, že nie), tak potom – celé zle! No, možno nie úplne celé… ale stále zle! A hneď Vám poviem, prečo!

Tak po prvé: Pôst sa stáva skutočným pôstom vtedy, keď prestane byť formou sebazáporu, do ktorého sa nútime (hoci aj to má svoj zmysel) a stane sa vyjadrením toho, čím sme, súčasťou našej identity, života, cesty, ktorou ideme.

Je to podobné, ako keď odborníci hovoria, že diéta nemá zmysel, zmysel má len trvalá zmena návykov stravovania, tréningu, samého života. Tak aj pôst nemá veľký zmysel, ak ho berieme len ako nejaký sebazápor, na ktorý sa musíme na nejaký čas podujať. Zmysel má vtedy, ak sa stane trvalým, ak sa stane nie súčasťou, ale skôr vyjadrením toho, čím sme. Tak, ako pre človeka vyznávajúceho fit životný štýl je diéta a tréning vyjadrením jeho osobnosti a každodennou bežnou rutinou a robí to s radosťou, nie ako niečo nepríjemné, čo musí pretrpieť, aj pre človeka, žijúceho Božie synovstvo – fit životný štýl nielen tela ale aj duše a ducha, celého človeka – sú modlitba, milosrdenstvo, komunita a samozrejme aj pôst súčasťou jeho života, vyjadrením jeho osobnosti, niečím, čo žije s radosťou a isto nie niečím nepríjemným, čo by musel len nejako pretrpieť, lebo sa to tak musí… Ak tomuto porozumieme a domyslíme si to do dôsledkov, porozumieme aj tomu, prečo na pôst kresťania v staroveku pozerali tak, ako naň pozerali: „Pôst – to je život anjelov, ktorý prenesie tých, ktorí sa mu oddajú, do anjelského kráľovstva“ (sv. Atanáz); „Pi vodu a budeš piť vedu. Živ sa zeleninou a prenikneš do múdrostí mystérií. Jedz s mierou, aby si miloval bez miery. Posti sa, aby si videl!… Kto je zeleninu a pije vodu, ten žne videnia a nebeské zjavenia, poznanie Ducha Svätého, božskú múdrosť a vysvetlenie skrytých vecí. A čo nepoznáva ľudská veda, to spozná takto žijúca duša“ (Filoxenes z Mabbugu). Čo nás dostáva k tomu druhému:

Pôstne obdobie nie je len o pôste. Jeho súčasťou je ešte aj modlitbaalmužna, alebo všeobecnejšie, milosrdenstvo. Tieto tri nástroje poznali už Židia, Ježiš ich spomína vo svojej slávnej Reči na Hore, sú neoddeliteľnou súčasťou života nielen kresťanov a v pôste im venujeme obzvláštnu pozornosť.

Modlitba je aktom spoznávania niečoho nového. Obzvlášť rozjímavá (a neskôr kontemplatívna) modlitba, ktorá je základnou formou kresťanskej modlitby a ktorej cieľom nie je niečo od Boha vyprosiť, ani mu za niečo poďakovať, ale v prvom rade ho spoznávať – a potom v ňom, ako v zrkadle, odhaľovať aj pravdu o sebe samom.

Tu preberá štafetu pôst. V modlitbe vidíme, kým sme, svoju pravú podstatu, túžime tým aj skutočne byť, žiť to, konať to, ale niečo nám v tom bráni: závislosti, zlozvyky (zvané neresti, zlé návyky, opak čností), všetko to, čo nás akokoľvek spútava a obmedzuje. Potrebujeme sa toho zbaviť, detoxikovať od toho. Presne o tom je pôst: detoxikácia nielen od nemiernosti v jedle a závislosti na ňom, ale od každého zla a každej vnútornej závislosti a vnútornej spútanosti, ktorú vo svojom živote objavujeme, aby sme tak boli stále slobodnejší pre to, k čomu nás Boh povolal a po čom aj sami túžime.

No a nakoniec milosrdenstvo – to, čo sme v modlitbe spoznali a k čomu sme sa pôstom oslobodzovali a uschopňovali, aj vykonať. Stať sa tým. Začať to žiť. A pretože naše pravé ja je obrazom Boha a Boh je láska, to, čo takto objavíme a začneme žiť, vždy bude nejakou formou milosrdenstvo. Nielen vo forme almužny bezdomovcovi, alebo nejakej pomoci, súcitu, ale ešte viac v zmysle vernosti, v tom, že stále viac budeme a dokážeme byť pre iných inšpiráciou k rovnakej pozitívnej zmene, oporoupovzbudením pri rozhodovaní sa pre ňu a nakoniec výzvousprievodcami pri jej uskutočnení – i spoločníkmi v radosti z jej dosiahnutia.

Tak si to zhrňme: Tri nástroje (zďaleka nielen) pôstneho obdobia, vyjadrené všeobecne, sú:

  • V MODLITBE SPOZNAŤ pravdu o Bohu a o sebe a zatúžiť po kráse v nej obsiahnutej.
  • V PÔSTE ZANECHAŤ, odložiť a prekonať (a viac sa k tomu nevracať!) všetko, čo nám v tom bráni.
  • A v MILOSRDENSTVE USKUTOČNIŤ to, k čomu nás Boh v modlitbe vyzval a k čomu nás pôst oslobodil. Výsledkom je nový človek. Nové stvorenie. Obnovené. A presne o tom zmysel pôstneho obdobia je. Aby sme z neho na jeho konci vyšli iní, lepší, väčší, skvelejší, slobodnejší, šťastnejší a mohli tak na Veľkú noc osláviť nielen Kristovo zmŕtvychvstanie, ale aj naše vstávanie s ním.

(Inky)

Všetky zamyslenia

Všetky zamyslenia

6. Elektronika (priateľ, či nepriateľ?)

Keď som nad touto témou rozmýšľal, dostal som sa pomerne rýchlo k slovíčku hluk. Hluk na mňa ako slovo pôsobí aj negatívne, a tak som ďalej badal, prečo sa mi to slovo spája práve s elektronikou. Na jednej strane mám  rád hluk! Sú to tie situácie, keď hrám alebo...

5. NeČestnosť

Skauti neklamú. Táto kratučká veta obsahuje jeden zo základov mojej hrdosti na skauting a na ľudí v ňom, ktorí mu dávajú dušu. Tento morálny imperatív, ak bola naša skautská výchova úspešná, máme zapísaný hlboko v sebe. Ale... Pán Boh veľmi dobre vedel,...

4. (Ne)sociálne siete

Raz som vypĺňala psychologický kvíz v ktorom ma zaskočila otázka: “Viete akej farby má oči vaša babka?” Zaskočila ma, pretože som zistila, že neviem. Ozaj neviem aj keď mám s babičkou blízky a pekný vzťah. Zistila som, že viem, aké meno vybrala svojmu bábätku známa...

3. Nestriedmosť

Už len chvíľku... tak predsa si ešte dám... to si hneď musím kúpiť... tak to si nemôžem nechať ujsť...  ... a pomaly zisťujem, že som viac a viac unavený, chýba mi čas, peniaze a už aj kondička. Robím síce to, čo je samé o sebe dobré, ale je...

2. Môj voľný čas

Voľný čas… stále máme pocit, že ho je veľmi málo. Škola, práca, rodina, povinnosti, domácnosť, pomôcť blížnym, skauting,... Doba, v ktorej žijeme je neuveriteľne rýchla, kladie na nás veľké nároky a ak chceme zostať “informovaní” a mať prehľad vo veciach (napríklad aj...

O čom je pôst?

Pôstne obdobie je čas, kedy sa postíme, to dá rozum, nie? Preto si na pôst dávame rôzne pôstne predsavzatia a sebazápory. A teraz, nezľaknite sa ani sa neurazte, ale ak si to náhodou fakt myslíte (a ja dúfam, že nie), tak potom – celé zle! No, možno nie...

1. Lenivosť

Istý pobožný rabín putoval po púšti. Viedol troch oslov naložených chlebom a ovocím. Ledva sa vliekol, lebo bolo veľmi horúco. Zrazu sa mu do cesty postavil vychudnutý žobrák a prosil ho o jedlo. Rabín nikdy neodmietol prosiaceho žobráka, ale teraz, keď...

Share This